Naduta Anica

Anica bila je zelo ošaben deklič,
imela je zmeraj kvišku zavihan nosič.
Da je boljša od drugih je vselej kazala,
še pava z nadutostjo bi zlahka pregnala.
Zemlja se ji je tako umazana zdela,
da je nikoli, niti slučajno, ne bi prijela.
Svojo glavo je znala samo kvišku držati,
tako zelo, da ji je vrat začel navzgor gnati.

fisting