ePravljice http://www.epravljice.si DobrodoŇ°li v svet pravljic! en-us'; $works = mysql_query("SELECT naslov,meta_desc,url,datum FROM pravljice ORDER BY ID DESC"); while ($row = mysql_fetch_array($works)) { $work = $row['naslov']; $desc = $row['meta_desc']; $url = $row['url']; $date = $row['datum']; echo ' '.$work.' http://www.epravljice.si/'.$row['url'].'.html http://www.epravljice.si/'.$row['url'].'.html '.date("D, d M Y G:i:s O", $date).' '.$desc.' '; } echo ' ePravljice http://www.epravljice.si http://www.epravljice.si '.date("D, d M Y G:i:s O", "1323690345").' DobrodoŇ°li v svet pravljic! '; echo ""; ?>